Virastoeräkohdennuksesta neuvottelutulos

3.7.2018

Järjestöt ovat hyväksyneet 3.7. työnantajan tarjouksen virastoerän kohdennuksesta.

 

Neuvoteltavana oli kahdelle vuodelle jakautava erä, joka on yhteensä 1,35%.

Neuvottelutulos sisältää palkkausjärjestelmän kehittämiseen kohdennettavan osuuden, vaativuustasokorotuksia ja eräitä vaativuustasoille kohdennettavia euromääräisiä korotuksia.

Lisätietoja annetaan, kun sopimus on allekirjoitettu.