Virastoeräkohdennukset

31.8.2018

Virkaehtosopimuksen virastoeräkohdennukset sovittiin tehtäväksi seuraavanlaisesti:

Toteuttamistapa ja ajankohta
Virastoerät käytetään siten, että ne kohdennetaan tehtäväkohtaiseen palkanosaan vaativuustasoille 6V, 7V, 10V, 11V, 14V ja 15V sopimuskauden 2018–2020 neuvottelu- ja sopimusmääräysten periaatteiden mukaisesti.


Lisäksi toteutetaan eräiden tehtäväryhmien siirrot vaativuustasojen välillä tuloksellisuutta ja kannustavuutta edistäen 1.6.2018 lukien. Luettelo eräiden tehtäväryhmien siirroista vaativuustasojen välillä on liitteenä 1.


Lisäksi 1.4.2019 virastoerää kohdennetaan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisen henkilökohtaisen suoritusarvioinnin kehittämiseen. Uusi henkilökohtaisen palkanosan taulukko tulee voimaan 1.4.2019. Suoritusarvioinnin uusi pisteytys on liitteenä 2.


Uusi tehtäväkohtaisen palkanosan taulukko, joka sisältää ensimmäisen virastoerän 0,60 prosenttia, otetaan käyttöön 1.6.2018 lukien. Tehtäväkohtainen palkanosataulukko, joka sisältää toisen virastoerän 0,75 prosenttia, otetaan käyttöön 1.4.2019 lukien. Tehtäväkohtaisen palkanosan taulukot, joista jälkimmäinen sisältää myös 1.4.2019 voimaantulevan yleiskorotuksen, on liitteenä 3.

 

Liitteet löytyvät jäsenosiosta.