Jäsentiedote puheenjohtajalta

24.10.2018

Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistyksen jäsenille.

 

Kokoonnumme marraskuun viides päivä Vantaan Tikkurilaan päättämään yhdistyksemme jäsenhakemuksesta ammattiliitto Pron jäseneksi. Asiaa on valmisteltu noin vuoden verran Pardian viime syksyisen edustajakokouksen edellyttämällä tavalla.

Pardian jäsenjärjestöjen hakeutuminen Pron jäsenjärjestöiksi ja oman valtion sektorin perustaminen Pron sektoriksi turvaa meille edunvalvonnan toteuttamisen  ja virkaehtosopimusneuvotteluissa vaikuttamisen sekä neuvotteluoikeuksien säilymisen Pron alla myös tulevina vuosina.

Edunvalvonnan kannalta meidän painoarvomme osana Prota kasvaa, olemmehan ensivuoden alusta  Suomen neljänneksi suurin ammattiliitto. Myös jäsenten jäsenedut sekä Pron tarjoamat valtakunnalliset ja alueelliset kouluttautumismahdollisuudet ovat selvästi Pardian tarjoamia vaihtoehtoja monipuolisemmat.

Pardian ja Pron fuusio vahvistaa myös STTK:n asemaa ja toivon, että kiinnostus Pron  suuntaan tulee lisääntymään myös STTK:n ulkopuolelta.

Monipuolisten jäsenetujen vastapainona pienenä negatiivisena asiana on jäsenmaksun kasvaminen noin seitsemällä eurolla kuukaudessa sekä jäsenmaksupalautuksen selvä pieneneminen RikHelle. Verotushyöty huomioiden jäsenmaksun kasvu on noin 5 euroa netto/ kuukausi. Jäsenmaksukatto on  49 euroa kuukaudessa.

Pyrimme kuitenkin tulevina vuosina vaikuttamaan siten, että Pron jäsenmaksua voidaan alentaa ja jäsenyhdistyksille jäsenmaksupalautusta voidaan kasvattaa. Helppoa se ei tule olemaan, mutta tämän kaltaista kehitystä kannattaa tavoitella.

Esillä olleiden vaihtoehtojen perusteella suosittelen Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistyksen jäsenille hakemuksen tekemistä ammattiliitto Pron jäseneksi. Lähdetään yhdessä kehittämään  RikHen jäsenistön edunvalvontaa osana ammattiliitto Prota.

 

Pelsolla 24.10.2018

 

Reijo Virkkunen

Puheenjohtaja RikHe ry