RikHe esittää TTT ry:n purkamista

9.10.2019

RikHe esittää TTT ry:n purkamista.

Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry:n tilanne muuttui yhditysten haettua suoraan Ammattiliitto Pron jäsenyyttä vuoden 2019 alussa.

TTT:n tulevaisuutta on pohdittu pitkin vuotta niin TTT:n kuin yhdistysten hallituksissa.

Selvityksiä on tehty lähinnä henkilöjäsenjärjestä ja säätiön perustamisesta. Henkilöjäsenjärjestövaihtoehdosta luovuttiin, mutta säätiövaihtoehdon selvittämistä jatkettiin.

Kevään -19 edustajiston päätöksen mukaisesti säätiöittämisvaihtoehtoa valmistellaan ja se tuodaan syksyn edustajistolle. Kevään -19 edustajistolle jätettiin myös ponsi lakkauttamisen vaikutusten selvittämiseksi, mutta TTT:n hallitus päätti, äänestyksen jälkeen, että ponsiesitystä ei käsitellä.

3.10.19 pidetyssä Rikhen hallituksen kokouksessa päätettiin, että RikHe esittää TTT:n edustajiston syyskokouksessa TTT ry:n purkamista ja sen varojen jakamista yhdistyksille.