Valtiolle on sovittu virka- ja työehtosopimus ajalle 1.4.2020–28.2.2022.

2.4.2020

Valtion virka- ja työehtosopimus

Valtiolle on sovittu virka- ja työehtosopimus ajalle 1.4.2020–28.2.2022.

Sopimus on niin sanotun yleisen linjan mukainen ja sen sopimuskausi on 23 kuukautta. Kauden pituus vaikuttaa korotusten määrään. Kikyn työajan pidennykset poistuvat 1.10.2020 lukien.

Palkankorotukset ovat yhteensä 3,07 %.

Yleiskorotukset:

1.8.2020          1,1 %

1.6.2021          0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 €

Virastoerä:

1.5.2021          1,0 % Neuvottelut erästä on käytävä 15.3.2021 mennessä.
Mikäli erän käytöstä ei päästä sopimukseen, se toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.

 

Kikyn palkattomat työajan pidennykset poistuvat 1.10.2020 lukien

Työnantajalle tulee mahdollisuus osoittaa lisätyötä

Keskeistä työnantajan mahdollisesti osoittaman lisätyön osalta on, että se ei ole palkatonta, vaan tulee erikseen korvattavaksi joko vapaana tai rahana. 

Työaikoihin sovitut, alla mainitut muutokset astuvat voimaan 1.1.2021:

Jaksotyöaika:

Virastokohtaisesti on valittavana kaksi vaihtoehtoa. Valinta on tehtävä 31.10.2020 mennessä. Työnantaja valitsee vaihtoehdoista jommankumman kuultuaan viraston sopijapuolina olevia henkilöstöjärjestöjä.

1) työnantaja saa määräämisoikeutensa puitteissa siirtää 14 tuntia säännöllisen työajan ylittävää aikaa työaikapankkiin ja antaa ne vapaana vuoden saman vuoden aikana. Jollei anneta vapaana, niin maksetaan rahana.

2) työnantaja saa teettää 120 tunnin 15 minuutin mittaista työaikaa kolmen viikon ajanjaksossa enintään kolmen työjakson ajan kalenterivuodessa. Kuukausipalkka maksetaan näiltä ajoilta työajan pidennystä vastaavalla suhteella korotettuna.

Yllä mainitut tunnit eivät ole palkattomia, vaan niiltä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka normaalin kuukausipalkan lisäksi tai ne saadaan palkallisena vapaana. 

Virasto- ja viikkotyö:

Työnantaja saa teettää 42h 30 min pituisia työviikkoja virastotyöajassa 3 ja viikkotyöajassa 4 vuodessa.

Näiltä viikoilta maksetaan työajanpidennyksen osalta vastaavasti korotettu kuukausipalkka.

Työaikalain voimaantulo 1.1.2020

Vuoden alusta muuttuneen työaikalain vuoksi on sopimukseen tehty siitä johtuvia muutoksia muun muassa viikkolepoa koskeviin sopimusmääräyksiin.

Lisäksi 

Kikystä johtuneet lomarahaleikkaukset päättyivät 31.12.2019, joten tulevan kesän 2020 lomarahat maksetaan leikkaamattomina.

 
Pron uutiskirje 2.4.2020