RikHen tiedotusvastaava vaihtuu määräajaksi

27.8.2020

RikHen tiedotusvastaavana toiminut Kirsi Helenius jää virkavapaalle ja tiedotusvastaavan tehtäviä hoitaa 1.9.20 - 15.4.21 välisen ajan Johanna Kaislampi.

Päivitys:

Johanna Vanhakarhu (ent. Kaislampi) jatkaa tiedotusvastaavan tehtävässä toistaiseksi.