Valtion virkaehtosopimuksesta neuvottelutulos

2.3.2022

Valtion virkaehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos 28.2.22.

Neuvottelutulos käy hallintojen käsittelyssä.

Asiasta tiedotetaan lisää 3.3.