Työnantaja irtisanoi yhteistoiminta-, työsuojelu- ja luottamusmiessopimukset

20.2.2024

Työnantaja irtisanoi 16.2. Risen tarkentavia virkaehtosopimuksia. Järjestöjen näkökulmasta tälle ei olisi ollut tarvetta, ja vaikuttaakin siltä, että tätä käytetään painostuskeinona. Irtisanomisen yhteudessä tulee jättää esitys uudeksi sopimukseksi, ja on todettava, että uudet esitykset on sisällöltään sellaisia, että neuvottelutulosta ei siltä pohjalta tulla saavuttamaan. Erityisesti järjestöjen ja henkilöstön edustajien vaikuttamismahdollisuuksia yritetään heikentää merkittävästi.