Risen tarkentavien virkaehtosopimusten neuvottelutulosta ei hyväksytty

24.4.2024

Työmarkkinalaitos ei hyväksynyt saavitettua neuvottelutulosta, joten sopimuksia ei syntynyt. Sopimuksia ei hyväksytty, koska neuvottelutulos ei ollut kustannusneutraali. 

Tämä tarkoittaa sitä, että Rise on 22.4. alkaen sopimuksettomassa tilassa, koska työnantaja katsoo ettei laissa ja sopimuksissa olevaa jälkivaikutusta sovelleta.

Näin ollen Risessä ei ole tällä hetkellä lainkaan sopimusta yhteistoiminnasta, työsuojelusta eikä luottamusmiestoiminnasta.

Jäsenille laitetussa jäsenkirjeessä on kerrottu asiasta lisää.